Model Validator

Omgeving Utrecht

Job description

De functie

Het team Model Validatie op de organisatie is de primaire partij voor het uitvoeren van model validaties binnen de Groep. Waar in het verleden de focus lag op de Solvency II modellen van onze klant, zijn nu alle modellen binnen de Groep met een hoog ingeschat Model Risico in scope voor validatie. Deze verbrede scope en de positie op het Groep niveau van de organisatie leidt tot een breed spectrum aan modellen die je van binnen en buiten leert kennen. Dit omvat o.a. verzekeringstechnische modellen, marktrisicomodellen en kredietrisicomodellen, en het blijft niet beperkt tot risicomodellen. Het is de taak van Model Validatie om het Model Risico in te schatten en te beheersen voor alle modellen binnen de Groep.

Bij een modelvalidatie wordt gekeken naar:
- de modelaannames, gekozen methodologie en geschiktheid van gebruikte data voor het doel van het model;
- de correctheid van de modelimplementatie, bijvoorbeeld door het bouwen van een schaduwmodel of het beoordelen van uitgevoerde tests;
- het voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving (bijv. Solvency II) of andere externe vereisten (bijv. IFRS);
- de inrichting van processen omtrent het gebruik van de modellen;
- de jaarlijkse herbeoordeling van de in gebruik genomen modellen.

Modelvalidaties worden uitgevoerd met twee validatoren (‘four eyes’), waarbij één validator de lead neemt en de verantwoordelijkheid draagt. Het doel is dat je snel doorgroeit om ook de lead te kunnen nemen.
Als Model Validator draag je bij aan het beleid omtrent het beheer en valideren van modellen. Dit stelt je in de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen in de methodologieën die gehanteerd worden bij een validatie.

Requirements

Het profiel

Jouw rol als Model Validator is om toegevoegde waarde te creëren door de modellen kritisch te beoordelen en verbeterpunten aan te dragen.

Om dit doel te bereiken is het van belang dat je beschikt over de volgende ‘soft skills’:
- goede communicatieve vaardigheden om een constructieve relatie op te bouwen en te onderhouden met de diverse stakeholders;
- voldoende eigenwijs om met een onafhankelijke blik een model te beoordelen en een afwijkende visie te verdedigen naar de modeleigenaar, het senior management en je collega’s bij Model Validatie.

Om de functie van Model Validator goed te kunnen uitoefenen, past bovendien het volgende profiel bij jou:
- een afgeronde universitaire opleiding met een economisch en/of kwantitatief profiel;

- 5+ jaar werkervaring
- ervaring met Credit Risk modellen
- een hoog abstractieniveau waardoor je de modelflow goed kunt overzien op basis van de modeldocumentatie;
- goede kennis van (statistische) technieken voor modelontwikkeling;
- bij voorkeur enkele jaren werkervaring op het gebied van modelontwikkeling en/of modelvalidatie.

Company profile

Jouw afdeling

Model Validatie is een team van ervaren specialisten en maakt onderdeel uit van de afdeling Integrated Risk Management (ITG) op groepsniveau. Het Hoofd Model Validatie is lid van de ModelGoedkeuringsCommissie op groepsniveau, welke voorgezeten wordt door de CRO van de organisatie. Andere activiteiten van ITG hebben betrekking op het risicomanagement framework, strategische risicobeheersing en rapportages voor onder meer de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

De functie heeft standplaats Zeist en je kunt gebruik maken van het flexibel werkconcept. Werken in 4 dagen van 9 uur is mogelijk

Publication date

01.02.2021

At a glance
Match criteria
More information
Brian Geskus
Mobile: (06) 5376 3107
Vye Professionals uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.